กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลร่องเคาะ

 6 กรกฎาคม 2565

    นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การทำผ้าขนหนูแปลงกาย ให้กับผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ โดยมี น.ส.เพ็ญนิภา ตานาคา บรรณารักษ์ห้องสมุดฯนางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ,นางบุษยมาส อื่นแก้ว ครู กศน.ตำบลวังเหนือ  น.ส.นันทณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง และน.ส.มาริสา คอสั้น ครู กศน.ตำบลวังซ้าย เป็นวิทยากร ลิ้งภาพกิจกรรม 
>>>  https://photos.app.goo.gl/sXV2ncfpHqFsJCrr6
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.กศน.วังเหนือ มอบหมายให้ นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการอบรมประชาชนเสริมสร้างและพัฒนาการค้าออนไลน์ เชื่อมโยง Online และ Offline จำนวน 12 ชั่วโมงให้กับประชาชนในตำบลร่องเคาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลร่องเคาะ มี นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ เป็นวิทยากร โดยได้รับการนิเทศ จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์ ปี่ก่ำ ข้าราชการครู นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ/รายงาน
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือร่วมกับสำนักงานกกต.จังหวัดลำปางจัดอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.วังเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครูกศน.วังเหนือกล่าวรายงาน ในกิจกรรมมีการอบรมให้ความกับกรรมการศส.ปชต.และเลขานุการ ศส.ปชต. มีกรรมการศส.ปชต.เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน และมีวิทยากร นายชนาธิป มือแข็ง /นางสาวมาริสา คอสั้น /นายนาวินทร์ สมเพ็ชร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้