กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลร่องเคาะ

 6 กรกฎาคม 2565

    นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การทำผ้าขนหนูแปลงกาย ให้กับผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ โดยมี น.ส.เพ็ญนิภา ตานาคา บรรณารักษ์ห้องสมุดฯนางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ,นางบุษยมาส อื่นแก้ว ครู กศน.ตำบลวังเหนือ  น.ส.นันทณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง และน.ส.มาริสา คอสั้น ครู กศน.ตำบลวังซ้าย เป็นวิทยากร ลิ้งภาพกิจกรรม 
>>>  https://photos.app.goo.gl/sXV2ncfpHqFsJCrr6