โครงการอบรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล บ้านจำตอง หมู่ 15 ตำบลร่องเคาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น