โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (Carefiver) 70 ชั่วโมง โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น