กิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

24 มิถุนายน 2564
กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนะนำการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น