กิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

 1 กรกฎาคม 2564

กศน.ตำบลร่องเคาะจัดกิจการการเรียนรู้รายสัปดาห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ,การใช้วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ แนะนำการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ google classroomไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น