วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือร่วมกับสำนักงานกกต.จังหวัดลำปางจัดอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.วังเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครูกศน.วังเหนือกล่าวรายงาน ในกิจกรรมมีการอบรมให้ความกับกรรมการศส.ปชต.และเลขานุการ ศส.ปชต. มีกรรมการศส.ปชต.เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน และมีวิทยากร นายชนาธิป มือแข็ง /นางสาวมาริสา คอสั้น /นายนาวินทร์ สมเพ็ชร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น