วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ.กศน.วังเหนือ มอบหมายให้ นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ จัดโครงการอบรมประชาชนเสริมสร้างและพัฒนาการค้าออนไลน์ เชื่อมโยง Online และ Offline จำนวน 12 ชั่วโมงให้กับประชาชนในตำบลร่องเคาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลร่องเคาะ มี นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครูกศน.ตำบลร่องเคาะ เป็นวิทยากร โดยได้รับการนิเทศ จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์ ปี่ก่ำ ข้าราชการครู นางสุมารินทร์ วงค์อารีย์ ครู กศน.ตำบลร่องเคาะ/รายงาน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น