2 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลร่องเคาะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ รูปแบบ on site แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเข้าใช้ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ และการเขียนเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น